ODRŽAVANJE STOLARIJE

Za održavanje stolarije imamo uvek na raspolaganju rezervne delove kao i zaduženo stručno lice koje je dužno, da nakon prijema i zavodjenja reklamacije, u što kraćem roku otkloni prijavljene nedostatke ili oštećenja.

Reklamacije možete prijaviti na bilo koji telefon ili e-mail našeg preduzeća.