PODACI O PREDUZEĆU

 

 

 

 

 

 

Poslovno ime: Preduzeće za proizvodnju aluminijumske i plastične građevinske stolarije PLASTAL DOO Novi Sad
Skraćeno poslovno ime: PLASTAL DOO Novi Sad
Matični broj: 08632090
PIB : 101632813
PDV: 132694634
Šifra delatnosti: 2512
Tekući računi: 220-130266-10265-2010310004803-05160-393454-10

dload
PREUZMITE POTVRDU O ŽIGU (PDF/145KB)

 

 

dload
PREUZMITE POTVRDU O PDV (PDF/145KB)