KONDENZACIJA

Bolji uslovi života u savremenom dobu doneli su sa sobom život u toplim, konfornim i dobro izolovanim objektima što ipak ima i svoje loše strane. Moderni prozori i vrata dobro dihtuju i na taj način onemogućavaju razmenu vazduha, tj. Ventilaciju, zbog čega vodena para, nastala tokom svakodnevnih aktivnosti, ne može da izađe iz prostorije. To dovodi do pojave kondenzacije na staklenim povrinama i buđi na zidovima.

ŠTA JE KONDENZACIJA?

Kondenzacija pretstvalja fazni prelazak iz gasovitog u tečno stanje. Vodena para iz vazduha dolazi u dodir sa ravnom hladnijom površinom na kojoj dolazi do zamagljivanja ili sitnih kapljica vode. Kao posledica kondenzacije dolazi do pojave buđi na ivicama prozora kao i na zidovima i plafonu.

KAKO NASTAJE VODENA PARA?

  • jedna litra gasa za grejanje može da proizvede jedan litar vodene pare
  • sagorevanjem 1 kubnog metra goriva u peći na čvrsta goriva nastane 0,8 litara vodene pare
  • nakon izgradnje novih objekata, građevinski materijal, koji može da upije do sedam hiljada litara vode, se suši i isparava
  • dve odrasle osobe proizvede oko 0,64 litara vodene pare za 8 sati spavanja
  • kupanjem i pranjem veša u proseku se stvara 1,5 litara vodene pare,
  • sušenjem veša u prostoriji nastane oko 5 litara vodene pare na dan

Treba imati u vidu da je duplo staklo odličan izolator ali ne i izvor toplote. Čak i u odlično izlovanoj i zagrejanoj prostoriji, unutrašnje staklao biće najhladnije mesto sa kojim vodena para dolazi u dodir, što dovodi do kondenzacije.

KAKO SMANJITI KONDENZOVANJE?

Redovno provetravajte prostorije

Svakog dana provetravajte prostoriju ostavljajući što duže prozor u kip položaju. Par puta u toku dana otvorite širom prozor na nekih 10 minuta kako biste omogućili najbolje provetravanje prostorije, naročito kada je spoljašnja temperatura u plusu.

Ograničite stvaranje vlage

U toku kuvanja uvek koristite aspirator. Nakon kupanja uvek širom otvarajte prozor kako bi višak pare izašao iz kupatila. Ukoliko ne morate, nemojte sušiti veš u zatvorenim prostorijama. Ako morate, činite to što ređe.

Radijatore i peći stavite ispod prozora

Ako topao vazduh neprekidno struji preko stakla, manja je mogućnost da dođe do kondenzovanja. Ovo je posebno važno tokom hladnijeg vremena.

Grejanje i ventilacija

U tek izgrađenim objektima posebno obratite pažnju. Tokom suvih I tolpih dana češće provetravajte prostorije a temperaturu održavajte nešto višom nego što je to uobičajno.