PVC PROFILI

Danas imamo mnogo proizvođača koji proizvode i utrkuju se da ponude različite vrste profila. Svaki proizvođač je razvio sopstvene sisteme sa specifičnim tehničkim i estetskim osobinama. Razvijeni su sistemi profila sa 3,4,5,6 i više komora. Unapređena je tehnologija izrade sa stanovišta zaštite životne sredine te se danas umesto stabilizatora olova i kadmijuma koriste kalcijum i cink.

Koeficijent termoprovodljivosti PVC profila prema broju komora:

  • Trokomorni            U = 1,37 W/m2K
  • Četvorokomorni    U = 1,21 W/m2K
  • Petokomorni          U = 1,12 W/m2K
  • Šestokomorni        U = 1,10 W/m2K

PVC profili se dodatno ojačavaju čeličnim profilima kako bi se pojačala otpornost profila na sile savijanja, uvijanja i istezanja.

PVC profili mogu biti različitih boja što se može postići lameliranjem ili koekstrudiranjem PVC profila. Lameliranje se vrši najkvalitetnijim PVC folijama. PVC profil se, po želji, može lamelirati jednostrano ili dvostrano. Drugi metod, koekstrudiranje, podrazumeva nanošenje obojenog akrilnog sloja na vidne površine, koji je izuzetno otporan na grebanje i UV zračenje.

PVC profili su termički izolatori koji pružaju najjeftiniju izradu prozora i vrata u poređenju sa aluminijumskim konstrukcijama uzimajući u obzir sličan koeficijent toplotne propustljivosti. Prozori i vrata na kući doprinose termičkom bilansu od 12% do 25%. To je značajno jer pokazuje da termički kvalitetni PVC profili doprinose uštedi potrošnje energije pri zagrevanju i hlađenju prostorija.

rehau logo