ALU PROFILI

Aluminijumski profili na osnovu toga da li imaju ili nemaju termoizolaciju između spoljne i unutrašnje strane profila delimo u dve grupe:

 

  • Profili bez termičkog prekida
  • Profili sa termičkim prekidom

 

 

Profili bez termičkog prekida

Profili bez termičkog prekida se upotrebljavaju tamo gde prolaz toplotne energije kroz profil nije bitan. Koriste se u klimatskim zonama gde se tempeatura tokom godine ne spušta ispod 0o C. Primenu imaju unutar objekta, na objektima komercijalne prirode (kancelarije, magacini, stovarišta, garaže).

 

Profili sa termičkim prekidom

Profili sa termičkim prekidom su konstruisani tako da između spoljašnjeg i unutrašnjeg profila postoji termoizolacioni materijal. Postoji nekoliko načina postizanja termoprekida ali metoda termoprekida sa lamelama od poliamida je preuzela primat. Lamele mogu da budu različite širine 8, 16 ili 24 mm i na taj način utiču na toplotnu provodljivost.

 

=========================

Plastal prozori i vrata - Alumil

Zbog vrhunskih performansi opredeleli smo se za grčkog proizvođača profila ALUMIL koji su jedni od svetskih lidera u proizvodnji aluminijumskih profila širokog spektra primene u oblasti građevinarstva.

 

ALUMIL poseduje veliki broj međunarodnih sertifikata.